Hasta ve Ziyaretçi Rehberi

Anasayfa / Hasta ve Ziyaretçi Rehberi

Hasta Hakları

HASTA HAKLARI 


1) Hizmetlerden Genel Olarak Yararlanma Hakkı
Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,

2) Eşitlik İçinde Hizmete UlaşmaIrk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet almaya,

3) Bilgilendirme
Her türlü hizmet ve imkanın neler olduğunu öğrenmeye,

4) Kuruluşu Seçme ve Değiştirme

Sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirmeye ve seçtiği sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,

5) Personeli Tanıma, Seçme ve Değiştirme

Sağlık hizmeti verecek ve vermekte olan doktorların ve diğer personelin kimliklerini, görev ve ünvanlarını öğrenmeye, seçme değiştirmeye,

6) Bilgi İsteme

Sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı olarak istemeye,

7) Mahremiyet

Gizliliğe uygun olan bir ortamda her türlü sağlık hizmetini almaya,

8) Rıza ve İzin

Tıbbi müdehalelerde rızanın alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya,

9) Reddetme ve Durdurma

Tedaviyi reddetmeye ve durdurulmasını istemeye,

10) Güvenlik

Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya,

11) Dini Vecibelerini Yerine Getirebilme

Kuruluşun imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye,

12) Saygınlık Görme

Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güleryüzlü, nazik, şefkatli sağlık hizmeti almaya,

13) Rahatlık

Her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir ortamda sağlık hizmeti almaya,

14) Ziyaret

Kurum ve kuruluşlarca belirlenen usül ve esaslara uygun olarak ziyaretçi kabul etmeye,

15) Refakatçi Bulundurma

Mevzuatın, sağlık kurum ve kuruluşlarının imkanları ölçüsünde ve tabibin uygun görmesi durumunda refakatçi bulundurmayı istemeye,

16) Müracaat, Şikayet ve Dava Hakkı

Hakların ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikayet ve dava hakkını kullanmaya,

17) Sürekli Hizmet

Gerektiği sürece sağlık hizmetlerinden yararlanmaya.

İletişim Formu

Bize aşağıdaki iletişim formunu doldurarak ulaşabilirsiniz.


    Son Güncelleme Tarihi Haziran 17, 2022 Editör admin