Kalite Politikamız

Anasayfa / Kalite Politikamız

Kalite Politikamız

Hasta ve yakınlarının, çalışanlarımızın haklarını korumak ve memnuniyetlerinin sürekliliğini sağlamak, Çalışanlarımızı sürekli eğitimlerle destekleyerek, nitelikli ve uzman kadrolar oluşturmak

Sağlık Bakanlığı mevzuatları ve standartlar doğrultusunda; Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uymak ve etkinliğini sürekli iyileştirip geliştirmek bilimsel veriler doğrultusunda güvenilir, ekonomik, hızlı ve kaliteli sağlık hizmeti sunmak kalite politikamızdır.

Kuruluş tarihinden itibaren eş zamanlı olarak kurumumuzda misyon, vizyon ve değerlerimiz doğrultusunda yönetimde kaliteyi odak noktası alarak Kalite Yönetim Birimi kurulmuş ve kalite çalışmalarına başlanmıştır.

Yönetim olarak çalışanlarımızın motivasyonlarını yüksek tutmak, başarıyı bireysel olarak değil de ekiple yakalama anlayışını hastanemizde hakim kılmak, Sağlık hizmeti sunumunda hasta/hasta yakınları ve çalışanların memnuniyetini, beklentilerini ve ihtiyaçlarını karşılamak kurumumuzun en temel prensiplerinden birisidir. Bugün ve gelecekte kaliteyi yakalamak, rekabete dayalı anlayış çerçevesinde kendimizi geliştirmek ve en iyi sağlık hizmetini sunabilmek için sağlıkla ilgili Ulusal ve Uluslararası Mevzuatın gerektirdiği şartları, Sağlık Bakanlığının belirlediği standartları da göz önüne alarak hastanemizde Kalite Yönetim Sistemi uygulanmaktadır.

Yönetimin sorumluluğunu

Organizasyon yapısını

Dökümantasyon yapısını

Operasyonel ve destek süreçleri

Kaynakların yönetimini

Hizmet sunum standartlarını

İzleme ve iyileştirme faaliyetlerini içerir.

Bu kapsamda hastanemizde komiteler oluşturulmuş, süreç sorumluları belirlenmiştir.

İletişim Formu

Detaylı Bilgi Almak İçin Formu Doldurunuz


    Son Güncelleme Tarihi Haziran 15, 2022 Editör admin