Kişisel Verilerin Korunması

ÖNEM SAĞLIK LİMİTED ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Önem Sağlık Limited Şirketi. (Central Hospital olarak anılacaktır) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Hasta Hakları Yönetmeliği, Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin Elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Central Hospital tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya platformları, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Central Hospital tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

 • Kimlik bilgileriniz: Adınız, soyadınız, T.C. Kimlik numaranız, pasaport numaranız veya geçici TC Kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, sigorta veya hasta protokol numaranız ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz.
 • İletişim Bilgileriniz: Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz, müşteri temsilcileri ya da hasta hizmetleri tarafından çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız ile elektronik posta, mektup veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz.
 • Muhasebesel Bilgileriniz: Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartı bilginiz, faturalama bilgileriniz gibi finansal verileriniz.
 • Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz.
 • Hastane veya tıp merkezlerimizi ziyaret etmeniz halinde güvenlik ve denetim amaçlı tutulmakta olan kamera kayıtları görüntüleriniz.
 • Otoparkı kullanmanız halinde araç plaka veriniz.
 • Sağlık Bilgileriniz: Laboratuvar sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, randevu bilgileriniz, check-up bilgileriniz, reçete bilgileriniz dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında veya bunların bir sonucu olarak elde edilen her türlü sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verileriniz.
 • www.central.com.tr sitesine veya info@central.com.tr adresine gönderdiğiniz veya girdiğiniz sağlık verileriniz ve sair kişisel verileriniz.
 • Central Hospital’e iş başvurusunda bulunmanız halinde bu hususta temin edilen özgeçmiş dâhil sair kişisel verileriniz ile çalışanı ya da ilişkili çalışan olmanız halinde hizmet akdiniz ve işe yatkınlığınız ile ilgili her türlü kişisel verileriniz.

 

a.      MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİNİN YÖNETİMİ

Central Hospital olarak hasta ve hasta yakınlarından gelen müşteri geri bildirim değerlendirme anket ve formlarını internet sitesi, anket uygulaması, e-posta üzerinden doğrudan veya resmi kurumlar aracılığıyla dolaylı olarak ilettiği şikayet, öneri, talep, dilek ve temennileri toplamaktayız.

Belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verileri; talepleri değerlendirmek, sonuçlandırmak, onlara geri dönüş sağlayabilmek ve nihayetinde memnuniyet sağlamak amacıyla kimlik, iletişim bilgileri ve talep/şikayet bilgilerini işlemekteyiz.

Bu kişisel verileri çağrı merkezi hizmetleri üzerinden alabileceğimiz gibi; fiziki ve elektronik ortam üzerinden sunduğumuz form, anket ve diğer belgeler vasıtasıyla da toplayabilmekteyiz. Bu şikayet, öneri, talep, dilek ve temennileri toplamadan önce yapılacak faaliyete ilişkin ilgili kişilerden KVK Kanunu madde 5/1 ve 6/2 uyarınca açık rızalarını almaktayız.

Central Hospital olarak bu kişisel verileri yukarıdaki amaçlar dahilinde, tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve özel hukuk kişiler ile yurt içine veya yurt dışına aktarabilmekteyiz.

b.      İŞLETMELERİMİZDE SAĞLANAN İNTERNET HİZMETİ

İşletmemizde bulunan internet hizmeti, Central Hospital’in anlaşmalı olduğu firma tarafından sağlanmaktadır. Misafirlerimizin internet hizmeti alması esnasında kişisel verileri bu firmalarca toplanmakta ve İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmeliği ve ilgili mevzuat uyarınca belirtilen yasal süreler boyunca saklanmaktadır.

Misafirlerimizin bu hizmetle ilgili kişisel veri talebi olması halinde ilgili firmanın yetkilileriyle iletişime geçmesini öneririz.

c.       ÇEREZ FAALİYETLERİ

Central Hospital olarak internet sitelerimizde birtakım çerezler bulundurmaktayız. Çerezleri; ziyaretçilerimizin tecrübesini iyileştirmek, kişiselleştirilmiş hizmet ve öneri sunmak, talep ve sorunlarını tespit etmek, aramalarını hızlı sonuçlandırmak ve rıza vermeleri halinde kişiselleştirilmiş içerikler sunmak amacıyla kullanmaktayız. Daha detaylı bilgi için Çerez Politikamızı (www.central.com.tr/sayfa/cerez-politikasi) inceleyebilirsiniz.

 

 d.      KURUMUMUZUN KAMERALAR İLE İZLENMESİ

Kurumumuzun güvenliğini sağlamak amacıyla giriş ve çıkışlarımız ile kurumumuzun içerisini güvenlik kameralarıyla izlenmektedir. Bu süreçle ilgili kamera kayıtları Central Hospital tarafından ancak adli bir süreçte Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 219 ve ilgili maddeler uyarınca mahkemelerce talep edilen belgeleri ibraz etme yükümlülüğü sebebiyle KVK Kanunu madde 5/2(ç)’de belirtilen hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi sebebine dayalı olarak ve davaya taraf olan Central Hospital’in kendisini savunabilmesi amacıyla KVK Kanunu madde 5/2(e)’de belirtilen bir hakkın tesisi, korunması ve savunması sebebine dayalı olarak Emniyet Şube Müdürlüğü’nden talep edilebilmektedir.

Central Hospital tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

 • Kimliğinizi teyit etme,
 • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi.
 • İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı, Adli Makamlar ve diğer resmi kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması.
 • Hastane ve Merkezlerimizin iç işleyişi ile günlük operasyonların planlanması ve yönetilmesi.
 • Hastane Yönetimi, Hasta Hakları, Hasta Deneyimi bölümleri tarafından hasta memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması.
 • İlaç temini.
 • Randevu almanız halinde randevu hakkında sizi çağrı merkezi, elektronik posta veya sms aracılığıyla bilgilendirme.
 • Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi.
 • Sağlık hizmetlerini geliştirme amacıyla analiz yapma.
 • Hasta Hizmetleri, Mali İşler, Pazarlama bölümleri tarafından sağlık hizmetlerinizin finansmanı, tetkik, teşhis ve tedavi giderlerinizin karşılanması, müstehaklık sorgusu kapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgilerin paylaşılması.
 • Kamu Sağlığının geliştirilmesi kapsamında araştırma yapılması.
 • Yasal yükümlülükler ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi.
 • Sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketleri ile talep edilen bilgileri paylaşma.
 • Kalite, Hasta Deneyimi, Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi.
 • Hasta Hizmetleri, Mali İşler, Pazarlama bölümleri tarafından hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapılması ve anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizin teyit edilmesi.
 • Pazarlama, Kurumsal İletişim, Çağrı Merkezi bölümleri tarafından kampanyalara katılım ve kampanya bilgisi verilmesi, Web ve mobil kanallarda özel içeriklerin, somut ve soyut faydaların tasarlanması ve iletilebilmesi.

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Central’e ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun, Yönetmelik ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Central Hospital tarafından, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Mahkemeler ve diğer yargı makamları, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği ve sair Resmi Kurum ve Kuruluşlar, yetki vermiş olduğunuz yasal temsilcileriniz, acil ve diğer zaruri hallerde birinci derece yakınlarınız, hizmet aldığımız avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Central Hospital’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Central Hospital’in kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
 • 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu,
 • 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,
 • Özel Hastaneler Yönetmeliği,
 • Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği,
 • Hasta Hakları Yönetmeliği,
 • Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ
 • Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleridir.

Ayrıca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 6. maddesi 3. Fıkrası hükümleri kapsamında belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun (md. 11) ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7 nci maddesi çerçevesinde Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına haizsiniz.

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Central Hospital, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik ve ekonomik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Central Hospital, kendi bünyesinde, Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapar veya yaptırır.

6. Başvuru, Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz Central Hospital tarafından teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik ve ekonomik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, www.central.com.tr/Sayfa/kisisel-verilerin-korunmasi web adresindeki Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu nu formda belirtilen usullerde doldurarak;

 • (i) Kocayol caddesi kozyatağı sokak no:19, Kadıköy, İstanbul, Türkiye adresine kargo ile ıslak imzanızı taşıyan bir dilekçe ile “KVKK Komitesi” dikkatine Zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazarak gönderebilirsiniz,
 • (ii) Noter kanalıyla gönderebilir,
 • (iii) onemsaglik@hs03.kep.tr e-mail adresine güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik posta adresi veya sistemimizde kayıtlı elektronik e-posta adresiniz aracılığıyla ve/veya
 • (iv) Central Hospital’e hitaben yazdığınız “word veya pdf.” formatındaki bir dosyayı güvenli eimza ile imzalayarak info@central.com.tr ’a e-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazarak iletebilirsiniz.

YAKLAŞAN EĞİTİMLER

E-BÜLTEN

Gelişmelerden haberdar olmak için mail adresinizi bırakabilirsiniz.

İptal Et Kayıt Ol

İLETİŞİM FORMU

Central Hospital hakkında şikayet, görüş ve önerilerinizi bildirebilirsiniz.

b
x
a
r
e
d
c

Bize Ulaşın 444 77 99

Kocayol Cd. Kozyatağı Sk. No.5
Kozyatağı 34742 İSTANBUL

Copyright © 2017 Central Hospital Kozyatağı
Her Hakkı Saklıdır.